Phone icon fd6b0c8e3c94090b2d04c4ae2b9e4aa3358eae985699b6f1e8a1e4f606c2ea69
(0432) 53-31-86
"Х Дністрянські терапевтичні читання" у Могилеві-Подільському_07.09
Dscn2475

Традиційно у вересні  у м. Могилеві-Подільському проводяться «Дністрянські терапевтичні читання» для лікарів первинної і вторинної ланки, а також для фельдшерів.

Цього року науково-практична конференція відбулася вдесяте. Її тема «Сучасні досягнення терапії внутрішніх хвороб».

Перед лікарями виступили: Вадим Жебель -  завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Лариса Мороз  - зав.кафедри інфекційних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Ірина Палій  - професор кафедри внутрішньої та сімейної медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Руслан Свістільнік - асистент кафедри нервових хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Алла Гуменюк  - доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету  №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Василь Кіщук - завідувач кафедри отоларингології  ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

У доповідях були висвітлені сучасні аспекти лікування  серцево-судинної патології, зокрема лікування артеріальної гіпертензії, лікування фіброзу – цирозу печінки, когнітивно-мнестичних розладів при хронічній ішемії головного мозку, курація кислотозалежних захворювань, патогенетичні механізми і принципи лікування абдомінального болю, сучасні аспекти лікування риносинуситів з врахуванням диференційно-діагностичних ознак, можливості фармацевтичної корекції спастичного синдрому, сучасні принципи лікування кашлю.

Такі зустрічі науковців і практичних лікарів безумовно підвищують рівень поінформованості медичних працівників первинного і вторинного рівня, дозволяють своєчасно впроваджувати в лікарську практику сучасні ефективні методики лікування.