Phone icon fd6b0c8e3c94090b2d04c4ae2b9e4aa3358eae985699b6f1e8a1e4f606c2ea69
(0432) 53-31-86
Про підсумки діяльності Могилів-Подільської ОЛІЛ у 2016р
20170203 120011   %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f  1

В Могилів-Подільській ОЛІЛ відбулось засідання медичної ради, де були обговоренні результати роботи за 2016р. та визначені перспективи розвитку на 2017р.

З доповіддю виступив головний лікар ОЛІЛ Василь Миколюк. В обговоренні взяли участь завыдувачперинатальним центром Інна Якимовська, завідувач хірургічним відділенням Михайло Макаров, завідувач неврологічним відділенням Віктор П’янзін, лікар онколог Тетяна Корчомна.

У своєму виступі головний лікар ОЛІЛ Миколюк В.В. відмітив, що у звітному періоді проводилась робота по вирішенню проблем підвищення якості та доступності медичних послуг, ефективного використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів, удосконалення організаційно-методичних зв’язків з закладами первинного і третинного рівня надання медичної допомоги.

У 2016р. продовжувалось реформування стаціонарної допомоги в плані скорочення і перепрофілізації ліжок. Було скорочено 25 ліжок, функціонує 225 цілодобових стаціонарних ліжок, забезпеченість якими складає 34,7 на 10 населення.

Стаціонарно проліковано 9561 хворих, серед яких 8,5% жителів інших районів. Найчастіше жителі госпітального округу госпіталізуються на пологові, інфекційні, хірургічні ліжка.

Переорієнтація акушерської служби на новітні перинатальній технології сприяли зменшенню частоти ускладнених пологів на 0,7%, частки пологів шляхом кесарського розтину на 2,4%, захворюваності новонароджених на 4,1%. Є приклади виживання немовлят з крайнім ступенем незрілості (750г). Показник перинатальних втрат є нижчим за середньообласний.

Продовжувалась робота в плані стандартизації медичної допомоги. Лікування проводиться згідно уніфікованих та локальних протоколів.

Застосовується тромболітична терапія у хворих з гострим інфарктом міокарду. Є позитивна динаміка в кількості пацієнтів, направлених на проведення коронарографії та стентувань. Впроваджені малоінвазивні оперативні втручання при варикозній хворобі нижніх кінцівок.

Головний лікар проаналізував демографічну ситуацію, кадровий потенціал, роботу амбулаторно-поліклінічної ланки, де медичну допомогу надають фахівці 27 спеціальностей, в т.ч. 10 дитячих, питання хірургічної активності та післяопераційної летальності.

В доповідях завідуючих структурними підрозділами ОЛІЛ детально обговоренні питання надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, шляхи покращення амбулаторної і стаціонарної хірургічної діяльності, надання медичної допомоги хворим з неврологічною патологією, мозковими інсультами, онкологічною патологією, впровадження нових методик лікування, в т.ч. хірургічних, питання реформування медичної галузі і створення госпітального округу.

Сучасна ситуація накладає на медичних працівників значну відповідальність за обсяги медичних послуг, їх якість і безпеку.

Потрібно вдосконалювати професійні знання і навички, впроваджувати сучасні технології, орієнтація на пацієнта та його потреби.

 

07.02.2017  Прес-служба ДОЗ ОДА