Phone icon fd6b0c8e3c94090b2d04c4ae2b9e4aa3358eae985699b6f1e8a1e4f606c2ea69
(0432) 53-31-86
Всесвітній день охорони праці
Thumb zoom 900x600 58f9

«Стрес на робочому місці: колективний виклик»

    Міжнародна організація праці (МОП) відмічає 28 квітня Всесвітній день охорони праці з метою сприяння попередженню нещасних випадків і захворювань на робочих місцях у всьому світі. Ця інформаційно-роз'яснювальна кампанія покликана привернути увагу громадськості до проблем в області охорони праці і до зростання числа травм, захворювань і смертельних випадків, пов'язаних з трудовою діяльністю. У усіх регіонах світу уряди, профспілкові організації, організації працедавців і фахівці-практики в галузі охорони праці організовують заходи до Всесвітнього дня.

    Тема Всесвітній день охорони праці 2016 року – «Стрес на робочому місці: колективний виклик»

    Сьогодні багато людей стикаються із зростаючим тиском на роботі. Такі психосоціальні ризики, як зростаюча конкуренція, підвищені вимоги до продуктивності і тривалий робочий час є додатковими чинниками підвищення стресу на робочому місці.

    Стрес на робочому місці є загальновизнаним явищем глобального масштабу. З ним стикаються працівники у будь-яких професійних сферах як в розвинених, так і країнах, що розвиваються. Тому вкрай важливо забезпечувати охорону праці співробітників на робочих місцях.

    Щороку близько двох мільйонів жінок і чоловіків гинуть в результаті нещасних випадків і професійних захворювань. Крім того, щорічно відбуваються 270 мільйонів нещасних випадків і реєструються 160 мільйонів випадків професійних захворювань. В результаті, глобальній економіці наноситься збиток у розмірі 2,8 трильйонів доларів через втрачені робочі години і витрати на лікування, компенсацію і реабілітацію. При цьому випадкам виробничого травматизму, професійній захворюваності і смертності можна запобігти завдяки зусиллям усіх залучених сторін.

    Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зниження виробничого травматизму. Так, за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у 2015 році порівняно з 2014 роком кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 8,1 % (з 4999 до 4592), з них зі смертельним наслідком – на 6,3% (з 384 до 360). При цьому тривалий час зберігається ситуація, коли серед причин настання нещасних випадків друге місце посідають психофізіологічні причини (близько 23 % загальної кількості), до яких і належить стрес на робочому місці. Сьогодні українські працівники підпадають під дію стресу частіше через скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її втратити, суттєве зниження фінансової стабільності тощо.

    Національна культура охорони праці – це повага права на безпечні і здорові умови праці на усіх рівнях, коли уряди, працедавці і працівники активно беруть участь в забезпеченні безпечного і нешкідливого для здоров'я виробничого середовища, чітко визначаючи права і обов'язки, і коли найвищий пріоритет віддається принципу профілактики.

 

 

 

27.04. 2016                                                                                                                                                                Прес-служба ДОЗ ОДА