Phone icon fd6b0c8e3c94090b2d04c4ae2b9e4aa3358eae985699b6f1e8a1e4f606c2ea69
(0432) 53-31-86

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я

 

 

 

СТІЙКІСТЬ ДО ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЇЇ ГЛОБАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ

 

Інформаційно-методичний матеріал для медичних працівників всіх рівнів надання

 

медичної допомоги

 

 

 

Поширені запитання

 

1. Питання: Що таке стійкість до протимікробних препаратів?

 

Відповідь: Стійкість до протимікробних препаратів - це здатність мікроорганізмів (таких як бактерії, віруси і деякі паразити) протистояти впливу на них протимікробних препаратів (таких як антибіотики, противірусні препарати та протималярійні засоби). У результаті стандартне лікування стає неефективним, інфекції зберігаються і можуть передаватися іншим людям.

 

2. Питання: Чому стійкість до протимікробних препаратів є проблемою?

 

Відповідь: За останні роки в результаті належного та неналежного використання протимікробних препаратів зросла чисельність і з'явилися різні типи стійких мікроорганізмів. Інфекції, викликані стійкими мікроорганізмами, часто не піддаються лікуванню за стандартними схемами, що призводить до затягування хвороби і підвищеному ризику смерті. З розвитком глобальної торгівлі та міжнародних поїздок стійкі мікроорганізми можуть швидко поширюватися в будь-яку частину світу. Тому одного разу багато інфекційних хвороб можуть вийти з-під контролю.

 

3. Питання: Наскільки ця проблема є серйозною ?

 

Відповідь: Перші відкриття протимікробних препаратів рішуче змінили засоби боротьби з інфекційними захворюваннями та стали однією із причин демографічного вибуху на планеті у другій половині минулого сторіччя. Це були грандіозні досягнення в медицині, зменшилась кількість смертельних випадків та збільшилась тривалість життя людей. В даний час стійкість до цих "чудодійних ліків" поширилася настільки широко, що над цими досягненнями нависла загроза.

 

4. Питання: Чи посилюється ця проблема?

 

Відповідь: Так. Існуючі протимікробні препарати втрачають свою ефективність. У той же час в розробці нових протимікробних препаратів спостерігається занепад. Наукові дослідження в області нових діагностичних засобів для виявлення стійких мікроорганізмів та вакцин для профілактики та боротьби з інфекціями проводяться в недостатніх масштабах. При збереженні цієї тенденції, арсенал засобів для боротьби зі стійкими мікроорганізмами скоро буде вичерпаний.

 

5. Питання: Чи є особлива причина для тривоги?

 

Відповідь: Так. За останніх 10 років жодного нового препарату не винайдено. Тому в разі виникнення будь-якого стійкого штаму нових "чудодійних ліків"немає. Найбільше занепокоєння викликають мікроби, які "накопичили" гени стійкості практично до всіх існуючих в даний час препаратів і можуть викликати інфекції, що не піддаються лікуванню.

ВООЗ застерігає, що людство входить до «постантибіотикової» ери, коли звичні інфекції, з якими раніше успішно боролися завдяки протимікробним препаратам, знов стають смертельно небезпечними.Навіть якщо фармацевтична промисловість негайно активізує зусилля по розробці нових препаратів - протягом найближчого десятиліття ефективних терапевтичних засобів не з'явиться.

 

6. Питання: Чому це сталося зараз ?

 

Відповідь: За останні 20 років розвиток і поширення стійких мікробів значно прискорилося. Цьому сприяло: зростання числа інфекцій, поява стійких до лікування «суперінфекцій» та поширення інфекцій від людини до людини.

 

7. Питання: Які основні тенденції щодо розвитку та поширення стійкості?

 

Відповідь: До числа важливих тенденцій входять:урбанізація і пов'язана з нею скупченість населення, погана санітарія; погіршення екології, зміна клімату; і зростаюча кількість літніх людей, які потребують стаціонарного лікування і, тим самим піддаються ризику внутішньолікарняної інфекції.

Додаткові тенденції включають епідемію СНІДу, яка значно розширила популяцію пацієнтів з ослабленим імунітетом, які піддаються ризику розвитку опортуністичних інфекцій, і повернення до активності таких старих "ворогів", як малярія і туберкульоз. Грандіозні масштаби глобальної торгівлі та поїздок означають, що стійкий мікроб може за 24 години поширитися з місця походження практично в будь-який куточок світу.

 

8. Питання: Що є основною причиною стійкості?

9. Питання: Що розуміється під "неналежним" використанням протимікробних препаратів?

Відповідь: Природний феномен виникнення стійкості може бути прискорений і посилений низкою чинників, але основною причиною є неналежне використання протимікробних препаратів.

Відповідь: Неналежне використання має місце, коли протимікробні препарати приймаються протягом недостатнього часу або в недостатніх дозах, коли застосовуються недостатньо сильнодіючі препарати або препарати, які призначаються для лікування інших хвороб. Під неналежним використанням мається на увазі як надмірне використання в зв'язку з призначенням зайвих протимікробних препаратів, так і недостатнє використання через відсутність доступу, прийому неналежних доз, неналежного дотримання лікарських призначень. Так, наприклад, в деяких країнах, що розвиваються протимікробні препарати можна купувати в одноразових дозах і без рецепта. Через економічні труднощі багато пацієнтів припиняють прийом протимікробних препаратів, як тільки починають відчувати себе краще, а це може статися до того, як мікроб знищений.

 

10. Питання: Чи причетні до цього інші економічні чинники?

 

Відповідь: Так. Коли інфекції стають резистентними до антибіотиків "першого покоління", в лікуванні необхідно переходити до препаратів другого або третього покоління , які дорожче. Так, наприклад, вартість препаратів, необхідних для лікування форм туберкульозу з множинною лікарською стійкістю, може більш ніж в 100 разів перевищувати вартість препаратів першого покоління, що використовуються для лікування чутливих форм ТБ.

У багатьох країнах вартість таких замісних ліків непомірно висока, що призводить до неможливості лікування деяких хвороб в районах, де поширена стійкість до препаратів першого покоління. На додаток до високої вартості ліків пацієнти, інфіковані стійкими мікробами, хворіють довше, що підвищує витрати на медичну допомогу і створює додатковий фінансовий тягар для сім'ї та суспільства.

 

11. Питання: Чи означає це, що стійкість загрожує тільки населенню країн, що розвиваються?

 

Відповідь: Ні. Стійкість до протимікробних препаратів є глобальною проблемою, яка потребує термінового вирішення. Жодна країна, якими б ефективними не були її зусилля щодо стримування стійкості в межах своєї території, не зможе захистити себе від ввезення стійких патогенних мікроорганізмів в результаті торгівлі та поїздок. Неналежна практика призначення ліків в будь-якій країні в даний час становить загрозу для ефективності життєво важливих протимікробних препаратів у всьому світі.

 

12. Питання: Для яких хвороб стійкість особливо характерна?

 

Відповідь: Це діарейні хвороби, такі як дизентерія; інфекції дихальних шляхів, включаючи туберкульоз із множинною лікарською стійкістю; інфекції, що передаються статевим шляхом, такі як гонорея; і внутрішньолікарняні інфекції. Серед інших інфекційних хвороб особливе занепокоєння викликає розвиток стійкості до препаратів, які використовуються для лікування малярії та СНІД/ВІЛ.

 

13. Питання: Чому небезпечні внутрішньолікарняні інфекції(ВЛІ)?

 

Відповідь: Проблема ВЛІ в останні десятиріччя стала найактуальнішою у системі санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів у всьому світі. Поєднання пацієнтів, які є чутливими до інфекцій ( люди похилого віку, діти до 10 років, пацієнти, у яких знижена імунобіологічний захист в результаті хвороб або після операцій ), надмірне та неналежне використання протимікробних препаратів, поява суперінфекцій призводить до появи внутрішньолікарняної інфекції (нозокоміальної). ВЛІ характеризуються тяжким клінічним перебігом, здатністю до ускладнення основного захворювання та високою летальністю. Боротьба з ВЛІ потребує значних матеріальних витрат та є не завжди ефективною.

 

14. Питання: Чи посилює цю проблему застосування стимуляторів росту та інших препаратів в тваринництві?

 

Відповідь: Так. Антибіотики використовуються в субтерапевтичних дозах у тваринництві для стимулювання росту тварин або профілактики хвороб. Це може призводити до появи стійких мікроорганізмів, які можуть передаватися від тварин людям.

 

15. Питання: Що можна зробити?

 

Відповідь: Загроза з боку лікарської стійкості зростає. Необхідно вжити термінових заходів, щоб контролювати використання антибіотиків, доки вони не припинили діяти. ВООЗ грає провідну роль в визначенні необхідних конкретних дій та оповіщенні міжнародного співтовариства щодо серйозності цієї проблеми. У вересні 2001 року ВООЗ випустила першу глобальну стратегію, спрямовану на подолання поширення лікарської стійкості. Ця стратегія, відома як Глобальна стратегія ВООЗ щодо стримування стійкості до протимікробних препаратів, рекомендує комплексні заходи, які можуть уповільнити розповсюдження лікарської стійкості та навіть зупинити її.

 

16. Питання: Хто повинен вживати заходів?

 

Відповідь: Для вирішення проблеми лікарської стійкості необхідні комплексні дії: споживачів (пацієнтів) протимікробних засобів, медиків, фармацевтів, працівників сільськогосподарського сектору, уряду, політиків, громадськості. Стійкість до протимікробних препаратів є глобальною проблемою, тому зусилля будь-якої країни в області здійснення Глобальної стратегії ВООЗ приведуть до результатів у всьому світі.

 

 

За матеріалами Всесвітньої організації охорони здоров' я

ВІННИЦЯ 2016